Казахско-Американский университет - университет будущего
ҚАУ туралы

ҚАУ қазақстандық білім берудің жақсы дәстүрлерін американдық университеттердің үздік практикаларымен біріктіреді! Әлемдік білім беру кеңістігіне табысты кіру және түлектердің Халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігі үшін ҚАУ қазақстандық стандарттарға американдық стандарттарды енгізуді белсенді қолданады. Студенттер америкалық, канадалық, ирландық және түрік жоғары оқу орындарымен әріптестікте қос дипломды білім беру бағдарламасы бойынша екінші диплом алуға мүмкіндігі бар.

ҚАУ қазіргі уақытта жүзеге асырады:

 • білім берудің барлық деңгейлерінде оқуда студентке орталықтану;
 • оқу жетістіктерін тұрақты мониторингтеу, білім алушылардың ағымдағы және қорытынды аттестаттауын, сондай-ақ оқытушылардың ғылыми және әдістемелік өнімдерін плагиат тұрғысынан тексеру арқылы академиялық адалдықты ұстану;
 • оқытуда, оқытушылардың ғылыми және әдістемелік жұмыстарын жүргізуде инновациялық технологияларды пайдалану;
 • білім алушылар мен оқытушыларды өмір бойы үздіксіз оқыту жүйесімен қамтамасыз ету (life-long learning);
 • білім алушылар мен қызметкерлерді интернационалдандыруды, Халықаралық бағдарламалар мен бастамаларды дамыту;
 • білім алушылар үшін ақпараттық-кітапханалық және ақпараттық-телекоммуникациялық сервистің қамтамасыз етілу деңгейін арттыру және қолжетімділігін жақсарту;
 • ЖОО-ны басқару тиімділігін арттыру және электрондық университет технологиялары негізінде білім беру қызметтерінің сапасын жақсарту;
 • электрондық кітапхана қызметін кеңейту және электрондық деректер базасы арқылы оқушылардың толық мәтінді оқу материалдарына қол жеткізуін қамтамасыз ету;
 • дайындық бейіндері бойынша қазіргі заманғы оқу әдебиеттері мен монографиялар басып шығару;
 • электрондық білім беру және ғылыми ресурстарға негізделген ақпараттық ортада жұмыс істеу, тиісті ақпараттық жүйелерді пайдалану үшін корпорация қызметкерлерінің біліктілігін тұрақты арттыру;
 • сапа менеджменті жүйесін үздіксіз жақсарту арқылы университетті басқару жүйесін оңтайландыру;
 • университеттің білім алушылары, оқытушылары және басқа да қызметкерлері арасында академиялық еркіндіктерді дамыту;
 • корпорацияның инновациялық инфрақұрылымын және материалдық-техникалық базасын дамыту;
 • студенттік өзін-өзі басқаруды және ЖОО-дағы студенттік өмірдің барлық түрлерін дамыту;
 • жоғары оқу орнының халықтың әлеуметтік осал топтарынан, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі адамдардан білім алушыларды қолдаудың әртүрлі нысандары түріндегі әлеуметтік жауапкершілігі (инклюзия);
 • жас оқытушылар мен ғалымдарды ЖОО-да бекіту және олардың шығармашылық өсуі мақсатында әлеуметтік қолдау.