ҚАУ емханасы
Құрметті оқырмандар!
Құжаттарды электронды жеткізу қызметі (ары қарай ЭҚЖ) кітапхана қорынан баспа құжаттарының (мерзімді басылымдардағы мақалалар мен кітап фрагменттері) электронды көшірмесіне тапсырыс беруге мүмкіндік береді.
Аталған қызмет Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы "Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы" N 6-1 Заңына (10.07.2009 жылғы өзгерістер мен толықтырулармен) және шет елдердің авторлық құқығы туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
Кітапхана қорларынан тапсырыстарды орындау тәртібі мен шарттары:
Сізді қызықтыратын құжаттар туралы библиографиялық мәліметтерді кітапхананың электрондық каталогының көмегімен орнатуға болады.
Тапсырысты алғаннан кейін және кітапхана қорында қажетті дереккөздің бар-жоғын тексергеннен кейін Тапсырыс берушіге тапсырысты орындау мүмкіндігі туралы хабарлама жіберіледі.
Тапсырыс беруші өз тапсырысын растауы немесе оны орындаудан бас тартуы тиіс.
Кітапхана қорынан ЭҚЖ тегін жүзеге асырылады.
Тапсырысты рәсімдеу
Тапсырысты рәсімдеуге және келесі тәсілдермен жіберуге болады:
Назар аударыңыз!
Алынған электрондық көшірмелерді қолданыстағы заңнамаға сәйкес тек ғылыми, білім беру және оқу мақсаттарында пайдалануға рұқсат етіледі. Оларды тираждауға, кез келген өзге нысанда молықтыруға, үшінші тұлғаларға беруге және коммерциялық мақсаттарда пайдалануға тыйым салынады.
Студенттер мен профессорлық-оқытушылық құрамды өздерінің және әлемдік ақпараттық ресурстарға шексіз қолжетімділікпен қамтамасыз ету: білім беру процесін ақпараттық қолдау және университеттің ғылыми-зерттеу жұмысына көмек көрсету, құжаттық қорды қолдау және сақтау, тұлғаның рухани дамуына көмек көрсету кітапхананың негізгі міндеттері болып табылады.Университеттің кітапхана қорында 255,0 мыңнан астам сақтау бірлігі бар, ол әлемдік қоғамдастық елдерінің 10-нан астам тілінде. Кітапхана "IPRbooks" деректер базасына қол жеткізе алады, ұлттық жазылым бойынша "Эльзевир" ДБ "Skopus" және "SkainDireсkt" және "TomsonReutshers" - "Clariweit"коллекцияларына қосылған.Мұнда кітапхананың электрондық каталогы бойынша әдебиеттерді іздеуге болады. Негізгі бөлігі университеттің барлық мамандықтары бойынша ағылшын тіліндегі әдебиеттер. Кітапханада төрт оқу залы бар: электронды зал, ҚАУ студенттеріне қызмет көрсететін зал, ҚАУ қарауындағы АБК және ҚАУ қарауындағы мектеп, абонемент және сақтау.
ҚАУ астыңғы қабатында орналасқан:
  • Оқу әдебиеттерінің абонементі (№ 6 каб.) оқырман кітапханаға жазылады, барлық курс студенттеріне, магистранттарға, ПОҚ-ға, қызметкерлерге қызмет көрсетіледі.
  • Ғылыми әдебиеттер абонементі (№10 каб.) – абонементте барлық курс студенттеріне, магистранттарға, ПОҚ-ға, қызметкерлерге қызмет көрсетіледі. Қорда оқу үрдісіне және ғылыми жұмысқа көмек ретінде ғылыми кітаптар, анықтамалықтар, сөздіктер, энциклопедиялар, жан-жақты танымдық әдебиет, колледж оқушыларына арналған оқу әдебиеті, сырттай оқу нысаны студенттеріне арналған оқу-әдістемелік әдебиет ұсынылған.
ҚАУ 1-қабатында орналасқан:
  •  №1 оқу залы (№103 каб.). Залда әлеуметтік-гуманитарлық пәндер және құқықтық (тарих, философия, саясаттану, әлеуметтану, психология, мәдениеттану, этика, эстетика, дін, құқық негіздері, шаруашылық қызметтің заңнамалық негіздері) әдебиеттер, жалпы жаратылыстану-ғылыми дайындыққа арналған әдебиеттер (математика, физика, химия), тілдер бойынша әдебиеттер ( қазақ, орыс, ағылшын), экономикалық пәндер бойынша әдебиеттер, анықтамалық және мерзімді басылымдар бар.
ҚАУ 6-қабатында орналасқан:
  •  №2 оқу залы (№616 каб.) - колледждің оқу процесін, ғылыми-педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметін қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Оқытушылардың өтінімдері бойынша жаңа басылымдарға тапсырыстар ресімделеді, мерзімді басылымдарға жазылу жүргізіледі.
  • №3 электронды зал (№106 каб.) – Электрондық ресурстар залы. Залда оқырмандардың қызметтеріне интернетке қосылған 12 ДК орнатылған, "IPRbooks" деректер базасына қол жетімді, ұлттық жазылым бойынша "Эльзевир" ДБ "Skopus" және "SkainDireсkt" және "Tomsonreutshers" - "Clariweit"коллекцияларына қосылған.  Мұнда кітапхананың электрондық каталогы бойынша әдебиеттерді іздеуге болады.