2020-2021 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының форматы
Білім алушылар үшін электрондық прокторинг форматындағы емтихандар 2020-2021 оқу жылына арналған қысқы емтихан сессиясының кестесі бойынша өткізілетін болады әрі қарай оқу
Білім алушыларға арналған емтихан 2020-2021 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының кестесі бойынша өткізілетін болады әрі қарай оқу