Кодекс Чести студентов

ҚАУ СТУДЕНТТЕРІНІҢ АР-НАМЫС КОДЕКСІ

ҚАУ студенттері ҚАУ миссиясын жүзеге асырудағы өз жауапкершілігін сезіне отырып, Қазақстанның сәулет-құрылыс саласы үшін жоғары білікті мамандарды, ғылыми және инженерлік кадрларды даярлау орталығы ретінде университеттің корпоративтік мәдениетін қолдау мен дамытуды өз борышы деп санап, университет студентінің ар-намыс кодексін қабылдайды және оны мүлтіксіз орындауға міндеттенеді.
1 бап. ҚАУ студенті Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын, ҚАУ Жарғысын, ішкі тәртіп ережелерін, студенттер үйінде тұру ережелерін және Қау басқа да нормативтік актілерін сақтайды.
2 бап. ҚАУ студенті Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерін, Қазақстанның ұлттық мәдениетін, тарихы мен мемлекеттілігін біледі және құрметтейді, университеттің дәстүрлерін сақтайды және көбейтеді.
3 бап. ҚАУ студенті басқа студенттермен, оқытушылармен және ҚАУ әкімшілігімен қарым-қатынаста сыпайылық, әдептілік және мұқияттылық танытады.
4 бап. ҚАУ студенті шығу тегі мен ұлтына, әлеуметтік мәртебесіне, діни немесе дүниетанымдық көзқарастарына қарамастан кез келген адамға құрметпен қарайды.
5 бап. ҚАУ студенті өзінің оқу міндеттерін қатаң орындайды, этикалық, академиялық және құқықтық бұзушылықтарға жол бермейді, соның ішінде: плагиат, жалғандық, шпаргалкаларды пайдалану, білімді бақылаудың әр түрлі нысандарының барлық кезеңдерінде алдау және шақыру, жоғары баға алу үшін туыстық немесе қызметтік байланыстарды пайдалану, парақорлық, оқытушыны алдау және оған құрметтемеушілік, дәлелсіз себептермен жұмыстан шығу және кешігу.
6 бап. ҚАУ студенті ҚАУ мүлкінің сақталуына қамқорлық жасайды және вандализмнің көріністерінің жолын кеседі.
7 бап. ҚАУ студенті университеттің Кітапханалық-ақпараттық ресурстарына ұқыпты қарайды, оларға немқұрайлы немесе зиянды қарауға жол бермейді.
8 бап. ҚАУ студенті жатақханада тұрып, тату көршілік ахуалын сақтауға, басқа тұрушылармен және әкімшілікпен жанжалдан аулақ болуға тырысады.
9 бап. ҚАУ студенті ұқыпты көрінеді, оның сыртқы түрі эстетикалық нормаларға сәйкес келеді.
10 бап. ҚАУ студенті салауатты өмір салтын ұстанады, өзінің мәдени, адамгершілік және физикалық деңгейін арттыруға ұмтылады, университеттің қоғамдық-мәдени, ғылыми және спорттық өміріне белсенді қатысады.
11 бап. ҚАУ студенті университетте де, одан тыс жерлерде де құқыққа қарсы әрекеттерге жол бермеуі тиіс.
12 бап. ҚАУ студенті елдегі тәртіпті тұрақсыздандыруға бағытталған ақпараттың таралуына жол бермеуі, сондай-ақ санкцияланбаған жиналыстарға, демонстрацияларға, митингілерге, пикеттерге, акциялар мен шерулерге қатыспауы тиіс.
13 бап. ҚАУ студенті университет мүддесіне қайшы келетін, ҚАУ имиджі мен беделіне нұқсан келтіретін қандай да бір қызметке қатысудан бас тартады.
14 бап. Кодекс ережелерінің бұзылуын анықтаған ҚАУ студенті оны өз бетінше тоқтатуға тырысады немесе бұл туралы Студенттік өзін-өзі басқару органдарына немесе әкімшілікке хабарлайды.