Миссия Университета:
Генерация и внедрение лучших мировых образовательных стандартов и технологий в национальную образовательную систему на основе интеграции образования, науки и производства; Опережающая подготовка профессионалов, ориентированных на лидерство и нацелен
ҚАУ артықшылықтары
  • Оқытушылардың жоғары білікті құрамы!
  • Экологиялық таза ауданда ыңғайлы геолокация!
  • Гранттар әр семестр, жатақхана, қаржылық мүмкіндіктер бойынша икемді төлем, диалогқа ашық басшылық!
  • Кәсіби ағылшын тілін күшейтілген оқыту!
  • АҚШ-да оқуды жалғастыруға жедел дайындық!
  • Мықты тілдік орта және білім беру бағдарламаларын интернационализациялаудың жоғары деңгейі!
  • Екінші курсқа дейін сіз таңдаған мамандықты өзгерте аласыз!