Transactions of KAU
«Transactions of KAU» ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ
 
"Transactionsof KAU" ғылыми журналы ҚАУ баспа басылымы болып табылады және ISSN халықаралық ғылыми жарияланымдар тізіліміне енгізілген. Жинақ 2000 жылы құрылған және жаратылыстану, техникалық, экономикалық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулердің өзекті мәселелері бойынша ғылыми жұмыстарды жариялайды."Transactionsof KAU" ғылыми журналы Францияда тіркелу негізінде әрекет етеді: ISSN-1563 - 1818; ISBN– 9965 – 9308 – 3 – X. Журнал жылына кемінде 4 нөмір кезеңділігімен, таралымы кемінде 300 дана баспа нысанында шығарылады. Журналдағы мақала қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылуы мүмкін. Әр журналдың мерзімділігі –үш айда 1 рет. Мақала материалдары редколлегияға түсуіне қарай тіркеу журналында қатаң тіркеледі.
 
" TRANSACTIONS OF KAZAKH-AMERICAN UNIVERSITY " міндеттері:
-ғылыми ынтымақтастық саласындағы байланыстарды кеңейту;
- журнал ғылыми ақпарат алмасу арнасы ретінде қызмет етеді;
- ғалымдарға өз еңбектерінің нәтижелерін ғылыми ортаға ұсынуға мүмкіндік береді.
 
Ғылыми журнал келесі бағыттар бойынша мақалаларды қамтиды:
- Экономикалық ғылымдар;
- Гуманитарлық ғылымдар;
- Жаратылыстану ғылымдары;
- Техникалық ғылымдар.
 
Мақалалар мен ілеспе құжаттар мына мекен-жай бойынша қабылданады:
050043, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Торайғыров к. 29
Тел./факс: +7 (727)2268123, 206 каб.
 
Банк деректемелері:
«Қазақ-Америка университеті» ЖШС
050043, Алматы қ., Торайғыров к. 29
РНН 600400574655
БИН 120140020963
ИИК: KZ208560000005050811
"Банк Центр Кредит" АҚ Алматы қ. АҚФ
БИК KCJBKZKX
КБе 17