Қашықтан оқыту
ҚҰРМЕТТІ ТАЛАПКЕРЛЕР!
 
СІЗДЕРДЕ ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ АЛУДЫҢ КЕРЕМЕТ МҮМКІНДІГІ БАР
 
ҚАУ келесі мамандықтар бойынша қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып бакалаврларды дайындайды:
 
6В03201-Журналистика    
6В04001-Халықаралық қатынастар
6B03601-Аударма ісі
6B09101-Туризм
6B05901-Радиотехника, электроника и телекоммуникациялар
6B04601-Қаржы    
6B04501-Есеп және аудит    
6B04401-Экономика    
6В04901-Құқықтану
7M04101 - Менеджмент
ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын және техникалық және кәсіптік білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары негізінде әзірленді (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы№111, №109, №130қаулысымен бекітілген).Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына қабылдаудың үлгілік қағидалары (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 127 қаулысымен бекітілген) және қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру Қағидалары (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 112 қаулысымен бекітілген).
 
1.Жалпы ережелер
1. Қазақ-Америка университеті (бұдан әрі-ҚАУ) орта (негізгі, жалпы, техникалық және кәсіптік), жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауды, ОПҚ-ны қайта даярлауды (біліктілігін арттыруды) жүзеге асырады.
2. ҚАУ-да күндізгі, сырттай оқу түрлері бойынша, сондай-ақ қашықтықтан білім беру технологияларын (бұдан әрі мәтін бойынша-ҚБТ) қолдана отырып оқыту жүргізіледі.
3. Оқыту мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі.
Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, оқуға қабылдау тәртібі
4.ҚАУ келесі мамандықтар бойынша қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып бакалаврларды дайындайды:
6В03201 - Журналистика    
6В04001 – Халықаралық қатынастар    
6B03601 – Аударма ісі
6B09101 - Туризм
6B05901 - Радиотехника, электроника и телекоммуникациялар
6B04601 - Қаржы    
6B04501 – Есеп және аудит    
6B04401 - Экономика    
6В04901 - Құқықтану 
7M04101 - Менеджмент
5.ҚБТ қолдана отырып оқуға адамдар қабылдануы мүмкін:
1) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім базасында қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша;
2) физикалық мүмкіндіктері шектеулі адамдар, оның ішінде мүгедек балалар, білім берудің барлық деңгейлеріндегі I және II топтағы мүгедектер болып табылатын тұлғалар;
3) "Болашақ" стипендиаттарын қоспағанда, жоғары білім беру деңгейінде білім алушылар алмасу бағдарламалары бойынша мемлекеттен тыс жерлерге кеткендер;
4) жоғары білім деңгейінде мерзімді әскери қызметке шақырылғандар;
5) жоғары білім деңгейінде ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүргендер (4 айдан астам).
6. ҚБТ бойынша оқуға ниет білдірген адамдар президент атына растайтын құжаттарды ұсына отырып, ҚБТ-ны оқуда пайдалану мүмкіндігі туралы дәлелді негіздемемен өтініш жазады:
1) мамандығы бойынша жұмыс істейтін адамдар үшін жұмыс орнынан анықтама;
2) мүгедек балалар үшін психологиялық-педагогикалық кеңес беру.
4. Өтініштер бес күнтізбелік күн ішінде қаралады. ХБК-ке білім алушыны ҚБТ қолдана отырып оқуға қабылдау туралы бұйрық күнтізбелік екі күн ішінде ресімделеді.
5. Бұйрыққа қоса тіркеледі:
1) білім алушылардың өтініші;
2) білім алушылардың жеке оқу жоспарлары;
3) әрбір білім алушының оқу қызметін ұйымдастырудың жеке кестесі;
4) мүгедек балалардың қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесіне қатысу мүмкіндігі туралы психологиялық–медициналық–педагогикалық консультацияның ұсынымдары.
ХОК оқуға қабылдау туралы бұйрық шыққаннан кейін күнтізбелік екі күн ішінде білім алушыларды ҚБТ-да қолданылатын оқу процесінің жоспарымен және кестесімен таныстырады.
6.ҚБТ қолдану арқылы тұлғаларды оқуға қабылдау және қабылдау бакалавриат мамандықтарына қабылдау тәртібінің 8-35, 43-44-тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады.
  •